Folkets visdom sier: "I Russland, to sykdommer - tuller og veier." Enig eller ikke med dette populære uttrykket er det personlige valget til alle. Men nesten ingen vil argumentere for det faktum at uten gode autobahns i fremtiden kan et stort land ikke eksistere. Det er veiene, eller, som de for tiden er kalt, føderale ruter, forener det utrolig store territoriet til Russland til en helhet.

Fra russisk historie

Det eksisterende veinettet i landet i dagble dannet over flere århundrer, som den territoriale ekspansjonen av det russiske imperiet. Utviklingen av transportinfrastruktur fortsetter i dag. Og bare kliniske optimister kan uttrykke tilfredsstillelse med resultatene. En betydelig del av veiene i Russland samsvarer ikke med det nivået som er nødvendig for landets vellykkede utvikling.

tollveien i Russland
Først av alt, dette gjelder enormtUtvidelser av Sibir og Fjernøsten, hvor, som i tidligere tider, i stedet for veier, overveier veibeskrivelse. Og veldig håpløshet mange århundrer denne situasjonen gjør oss tenke på det som nå er status quo kan kun endres når innføre bompenger i Russland. Det er neppe et rimelig alternativ til denne løsningen. I dag er veibygging finansieres hovedsakelig gjennom skatt betalt til staten hvert år, hver bil eier. Men han tillater ikke riktig mengde for å samle de nødvendige midler til bygging og drift av store infrastrukturprosjekter som langdistanse motorveien.

Den første tollveien i Russland

Positiv erfaring innen bygging ogUtnyttelsen av moderne motorveier er allerede oppnådd. Tollveien i Russland eksisterer allerede, det er den føderale motorveien M-4 "Don", som fører fra hovedstaden til byen Rostov-Don-Don og videre mot Nordkaukasus. Denne motorveien er preget av et stort volum både frakt og passasjerfart. For tiden blir det kun betalt fire tomter i sin helhet. Men dette er, som de sier, et pilotprosjekt. Alle betalte seksjoner på føderal motorvei M-4 "Don" har alternative varianter av trafikk mellom sine innledende og siste poeng. Tilstedeværelsen av dupliserte ruter er et obligatorisk krav ved å bestemme om det skal overføres en bestemt vei til den betalt kategori.

føderale ruter
Det er interessant å merke seg at de fleste av dem sombruker motorveien M-4 "Don" hele tiden, sluttet å tenke på å finne en mulighet til å gå rundt betalte steder på dupliserte ruter. Valget til fordel for tollveier er laget av de som verdsetter sin tid og trøst mer mulighet til å spare penger. I tillegg er rundkjøring alternative ruter alltid lengre enn de direkte. Drivstoff for å overvinne dem blir brukt mer, og besparelsene ser veldig tvilsomme ut.

Forening av veinettet

Grunnlaget for det moderne veinettet i Russlandutgjør føderale ruter. Disse motorveiene forbinder hovedstaden i landet med alle regionale administrative sentre. Deres finansiering er gjort på bekostning av det føderale budsjettet. Resten av veinettet er rangert etter regional og lokal status. Systemet med føderale veier er en viktig del av den overordnede teknologiske infrastrukturen som gir kommunikasjon mellom deler av et enkelt land.

Tollveier i Russland for lastebiler
Eventuell modernisering og innovasjon i prinsippeneTilnærming til veibygging kan bare gjøres ved beslutning fra føderale myndigheter. Derfor betaler betalte reiser på Russlands veier å bli introdusert gradvis på føderale motorveier. For tiden eksisterer den bare i den europeiske delen av landet.

Finansielle aspekter

Veibygging krever betydeliginvestering. Det er ingen innvendinger mot det enkle faktum at kilometer av en moderne motorvei er veldig dyrt. Men for dette må vi legge til flere og uunngåelige kostnader for utvikling av infrastruktur på veikanten - broer, overkjøringer, flernivåbytter, laterale oppkjøringer og parkering. Å finne på kort tid de nødvendige økonomiske ressursene for bygging av moderne motorveier, vil bare bidra til innføring av et system for gebyrer for bruk av veier over hele Russland. I dette tilfellet finansieres bygging av veier av alle som reiser gjennom dem.

Klimafaktorer

Kompleksiteten av byggingen av transportinfrastruktur og vedlikehold av effektiviteten på det nødvendige nivået forverres sterkt av de lave temperaturene som er typiske for det meste av russisk territorium.

når vil du legge inn tollveier i Russland
Store temperaturforskjeller fører til merintensiv ødeleggelse av veibanen i forhold til land med temperert klima. Dette øker ytterligere kostnaden for veibygging i Russland. Først og fremst gjelder dette områdene i Urals, Sibirien og Fjernøsten.

Av funksjonene i nasjonal psykologi

Det er ingen hemmelighet at selve setningen "betaltveien i russisk "er en skarp negativ reaksjon på en betydelig del av befolkningen. De som i århundrer vant til å ri på veiene gratis, er det svært vanskelig å overbevise om at mellom manglende betaling og den tradisjonelle oppfatningen av de russiske veiene er det verste på planeten, er det en veldig direkte sammenheng . det er den eneste muligheten til å gradvis bringe veinettet i landet i samsvar med allment aksepterte internasjonale standarder - er å innføre bompenger på de viktigste motorveiene.

betaling av tollveier i Russland
Å radikalt endre den eksisterende situasjonenkan bare være klar over det faktum at tollveien i Russland er en god vei. Og det er ingen annen måte enn det som fungerer vellykket i de fleste teknologisk avanserte landene i verden. Selvfølgelig er dette bare mulig under forutsetning av at betaling for tollveier i Russland vil gå konkret til gjenoppbygging og bygging. Og ikke på personlige bankkontoer for en smal gruppe interesserte parter.

Verden erfaring

For alle unikthetene i Russland med sin ubegrensedegeografiske ekspansjoner, er dette ikke det første landet i verden som står overfor behovet for å finne økonomiske ressurser til modernisering og bygging av veinfrastruktur. Og hele verdens erfaring med veibygging gjør det mulig å tegne en helt entydig konklusjon om at gode veier eksisterer først og fremst der de må betale for reisen.

Betalt reise på Russlands veier
Karakteristisk er dette prinsippet like bravirker både i den ubegrensede Canada, og i mikroskopisk størrelse Israel. I disse svært forskjellige landene, de samme kvalitets motorveiene. Reise av dem er mot et gebyr.

Prosessen gikk

Systemet med tollveier i Russland eksisterer allerede. I tillegg til de fire betalte stedene på den føderale motorveien M-4 "Don" fra 11. september 2015 ble delen av M-11-ruten fra Moskva ringveien til Sheremetyevo betalt. Lengden på den betalte delen av ruten er 43 kilometer. I samme år ble en del av den vestlige høyhastighetsdiameteren nær St. Petersburg betalt. Tollveier i Russland for lastebiler oppstod 15. november 2015. Denne datoen markerte begynnelsen på en irreversibel prosess innenfor sfæriske kjøretøyer.

bompengesystem i Russland
For tiden gjelder dette bare for transportbetyr, hvis vekt overstiger tolv tonn. Betal lastebil eiere vil bare måtte gå på føderale ruter. Tariffen er 3 rubler 75 kopecks per kilometer av veien. Beslutningen om å introdusere pris for lastebiler ble gjort på høyeste nivå. Det ble ikke kansellert til tross for betydelige sosiale spenninger og protesthandlinger fra lastebilførere. Hvis vi tar i betraktning det faktum at det er tung lastebiler som forårsaker den største skade på vegflaten, er beslutningen helt begrunnet.

</ p>